Mode:  
Mässingsspecialisten
HEM
Logga in    English >>  Danske >>   
Specialister på mässing

Nordic Brass Gusum är ett företag med specialkompetens och lång erfarenhet när det gäller mässing. Vi är sedan augusti 2003 en sammanslagning av de två mässingsverken Nordic Brass i Västerås och Boliden Gusum. vardera med en historia sedan början av 1600-talet.

 
 
Specialister på mässing

Komplett service under ett tak

Nordic Brass Gusum tillverkar halvfabrikat i mässing för VVS- och verkstadsindustrin, fordon, bygg, el och telecom, i en av Europas främsta produktionsenheter. Vi förser marknaden med ett brett utbud av högkvalitativa mässingsprodukter som rund, fyrkantig och sexkantig stång, profiler, muttrar och tackor.

 
Läs mer Läs mer >>
 
Komplett service under ett tak

Spånhämtningsrutin

För att underlätta för oss på Nordic Brass har vi utvecklat en spånhämtningsrutin för våra kunder. Spånhämtningsrutinen visar hur det går till för att returnera spån till vår anläggning i Gusum. Om du är intresserad av att veta mera om vår spånhämtningsrutin så är det bara att kontakta oss.

 
 
Spånhämtningsrutin

Verksamhetspolicy

Nordic Brass Gusum skall tillverka mässingsprodukter med hjälp av verksamhetssystem som leder till uppfyllande av krav på kvalitet och miljö, till en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, med en arbetsmiljö som är säker och lockar till engagemang. Genom att huvudsakligen använda återvunnet material som råvara vill Nordic Brass Gusum bidra positivt till kretsloppssamhället.

 
Läs mer Läs mer >>
 
 
Kvalitet
Kvalitet

Vår kvalitet styrs av ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 av BV i Sverige. Standarden ställer krav på ständiga förbättringar, styrning och analys av de olika processerna.

 
Läs mer Läs mer >>

Miljö

Vår verksamhet bygger på återvinning av skrot. Mässingproduktion med smältning, gjutning och pressning påverkar dock miljön på många sätt och styrs av en mängd författningskrav och tillstånd från myndigheter. Genom medvetenhet och engagemang bland alla medarbetare samt tydliga miljömål kan Nordic Brass Gusum hela tiden arbeta mot ständiga förbättringar.

 
Läs mer Läs mer >>

Energi

Genom vår energipolicy styr vi energimål och vi medverkar i Energimyndighetens PFE program. PFE står för Programmet För Energieffektivisering. Vi har genom detta program certifierat oss enligt 
SS-EN ISO 50001:2011. Genom detta kommer vi att öka vår miljömedvetenhet och sätta höga krav på energisnåla processer. Vi tror vidare att detta inte bara gagnar oss utan även våra kunder, där Ni som kund har en energimedveten leverantör. 

 
Läs mer Läs mer >>
 
DAGSNOTERING

 

An error has occurred.
Error: DAGSNOTERING is currently unavailable.

  
FÖRETAGSNYHETER
Partnerwebb

Önskar du registrera dig på vår partnerwebb, klicka på Logga in> Registrera> och fyll i era uppgifter.

 
  
LEDIGA TJÄNSTER
Dagsnotering - Danmark
  
©2016 Nordic Brass Gusum AB | 610 40 Gusum | Sweden | TEL +46 123 541 00 | FAX +46 123 201 25 |